Προφίλ

Η ΣΥ.ΜΕ.ΤΑΙ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι μια εξειδικευμένη βιομηχανική και εμπορική εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο της συγκόλλησης και επισκευής ταινιών μεταφοράς. Μέσα από σεμινάρια και συνεχή ενδιαφέρον για το αντικείμενο με το οποίο ενασχολείται, καθώς επίσης και μέσα από επενδύσεις σε αγορά καινοτόμου εξοπλισμού, έχει καταφέρει και προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου πιστοποιημένες με το Γερμανικό σύστημα ποιότητας ISO 9000.

Το έμπειρο προσωπικό,  η άριστη τεχνογνωσία και η συνεχής παρακολούθηση της εργασίας, μας δίνει την δυνατότητα να ελαχιστοποιούμε τον χρόνο αποπεράτωσης και να εξασφαλίζουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.